?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> tt8ʱʱʼƻ 生辰八字_生辰八字五行查询_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='生辰八字 生辰八字五行 生辰八字五行查询' name="Keywords" /> <meta content='你知道你宝宝的生辰八字吗?亲亲工具箱问你提供生辰八字五行查询工具,让你清楚了解你宝宝的生辰八字? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/tools/shiwu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div class="header"> <div class="cont"> <h1>tt8ʱʱʼƻ<a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p>ĵַhttp://74.4414455.com/tools/shengchenbazi/<br>ժҪtt8ʱʱʼƻ,ʱһƣСĵ㣺ΨΨ·Ҳˣ СΨʱһЦ˵ʤ</p> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="http://74.4414455.com/">888ŷ</a></div> <div class="commonbox clearmargin"> <div class="boxleft"> <div class="content"> <h1>生辰八字查询工具</h1> <div class="tools" style=" margin-bottom:15px;border-top:none;"> <div class="top"></div> <div class="main"> <div style="padding-left:62px;" class="con"> <form name="cal"> <div class="toolBody"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="590"> <tbody><tr> <td align="right" width="160" height="36">请输入年(1901—2050)?/td><td><input id="y" class="inputT" name="y" size="16" maxlength="4"></td> <td align="left" height="62" rowspan="4"><input type="button" class="chkBtn" value="" id="smt" name="button"><input type="reset" class="clearBtn" id="reset" value="" name="reset"></td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入月(1—12)?/td> <td><input id="m" class="inputT" name="m" size="16" maxlength="2"> </td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入日(1—31)?/td><td><input id="d" class="inputT" name="d" size="16" maxlength="2"></td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入时(0—23)?/td><td><input id="h" class="inputT" name="h" size="16" maxlength="2"></td> </tr> </tbody></table> </div> <div class="toolBody"> <div style="padding:40px 0 0 80px" name="showDiv" id="showDiv"> </div> </div> </form> </div> <div class="bot"></div> <div class="info"> <p class="title">根据您的出生年、月、日、时可以计算出您的生辰八?/p> <b>生辰八字查询说明</b><br /> <p>年必须输入,限于1901年和2050年之间。只输入年,输出结果有该年春节日期及春节前后的年干支?/p> <p>输入年、月、日,则输出结果还有该日星期、农历年月日、年月日的干支、生肖;</p> <p>输入年、月、日、时,则输出结果还有生辰八字及八字所对应的五行、方位?/p> <p>年、月、日需准确输入,而时只要在同一个时辰范围里则不影响查询结果?3点至1点前是子时,1点至3点前是丑时,…?1点至23点前是亥时?/p> <p>最后说明一点,计算时辰?3点为一天的开端,这样干支系统才能自洽,因此本皇历查询生辰八字按此规则。除了计算时辰,还是应把 0点作为一天的开端。也就是说,23点以后出生的人,生日算当日,时辰算下一日子时,八字按下一日算?/p> </div> </div> <div class="bottom"></div> </div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbchengzhang/" title="宝宝成长曲线"><img src="http://74.4414455.com/pics/65700_0241.jpg"/><br>宝宝成长曲线</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbsleep" title="宝宝睡商测试"><img src="http://74.4414455.com/pics/24570_1182.jpg"/><br>宝宝睡商测试</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbsafe1_3/" title="1-3岁宝宝安全清?><img src="http://74.4414455.com/pics/9438_1137.jpg"/><br>1-3岁宝宝安</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/yuerchengben1_3/" title="1-3岁育儿成本计算器"><img src="http://74.4414455.com/pics/88164_0484.jpg"/><br>1-3岁育儿成</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/yuerchengben0_1/" title="0-1岁育儿成本计算器"><img src="http://74.4414455.com/pics/71031_1148.jpg"/><br>0-1岁育儿成</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/babytype/" title="宝宝血型测?><img src="http://74.4414455.com/pics/35406_1405.jpg"/><br>宝宝血型测?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/xuexing/" title="血型遗传规律表"><img src="http://74.4414455.com/pics/9441_0244.jpg"/><br>血型遗传规?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/mianyili/" title="提高免疫?><img src="http://74.4414455.com/pics/66501_1125.jpg"/><br>提高免疫?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/ertongshengao/" title="儿童身高预测"><img src="http://74.4414455.com/pics/22182_0045.jpg"/><br>儿童身高预测</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbzhiliaoku/" title="宝宝纸尿裤尺寸计?><img src="http://74.4414455.com/pics/85038_1038.jpg"/><br>宝宝纸尿裤尺</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbfushitj/" title="辅食添加办法"><img src="http://74.4414455.com/pics/39684_0275.jpg"/><br>辅食添加办法</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/yimiaojiezhong/" title="疫苗接种时间?><img src="http://74.4414455.com/pics/93777_1446.jpg"/><br>疫苗接种时间</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/shiyongbugai/" title="实用补钙"><img src="http://74.4414455.com/pics/43386_1087.jpg"/><br>实用补钙</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbname/" title="宝宝起名字参考思路"><img src="http://74.4414455.com/pics/88578_0718.jpg"/><br>宝宝起名字参</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbsafe/" title="宝宝会爬之后的安全清?><img src="http://74.4414455.com/pics/45501_0213.jpg"/><br>宝宝会爬之后</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbfushi" title="宝宝辅食制作"><img src="http://74.4414455.com/pics/89796_0157.jpg"/><br>宝宝辅食制作</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/bbfayu" title="宝宝发育指标"><img src="http://74.4414455.com/pics/27399_0872.jpg"/><br>宝宝发育指标</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/tools/zaojiaoyouxi" title="0-3岁早教游?><img src="http://74.4414455.com/pics/70038_1024.jpg"/><br>0-3岁早教游</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="http://74.4414455.com/pics/89940_1016.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="http://74.4414455.com/pics/38445_1321.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="http://74.4414455.com/pics/21726_1025.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="http://74.4414455.com/pics/315_0397.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="http://74.4414455.com/pics/56202_0241.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="http://74.4414455.com/pics/6294_0510.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="http://74.4414455.com/pics/86124_1381.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="http://74.4414455.com/pics/53535_1419.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="http://74.4414455.com/pics/50994_1254.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="http://74.4414455.com/pics/8676_0634.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="http://74.4414455.com/pics/64563_0046.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="http://74.4414455.com/pics/19623_0085.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="http://74.4414455.com/pics/76821_0317.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="http://74.4414455.com/pics/30984_0642.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="http://74.4414455.com/pics/79833_1148.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="http://74.4414455.com/pics/22749_1038.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="boxright"> <div class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img src="http://74.4414455.com/pics/65232_0874.jpg"/></a> </div> <div class="luntan"> <div class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div class="zhuanti"> <div class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div class="ztimg"><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img src="http://74.4414455.com/pics/92085_0895.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div class="dashline"></div> <div class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img src="http://74.4414455.com/pics/94476_1334.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://74.4414455.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div class="tuku"> <div class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/46980_1348.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/15582_0232.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/85011_1376.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/53337_0089.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/20904_1215.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="http://74.4414455.com/pics/84537_0838.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="q-footer-line"></div> <div class="q-footer"> <div class="cont"> <div class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://74.4414455.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://www.257.gao887.com" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://74.4414455.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://74.4414455.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div style="display: none"> </div> <br /> <a rel="nofollow" href="http://www.4414455.com/847" target="_blank" title="公安?> <img src="http://74.4414455.com/pics/87666_0323.jpg"/></a> <a rel="nofollow" href="http://www.4414455.com/955/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=44030000201311" target="_blank" title="网安"> <img src="http://74.4414455.com/pics/24114_0044.jpg"/></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.si811.com/988/msgrd?v=3&uin=630186001&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://74.4414455.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq-news.png" alt="新闻投稿" title="新闻投稿"></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.760.ib211.com/msgrd?v=3&uin=1281864170&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://74.4414455.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq_cs.png" alt="亲亲在线" title="亲亲在线"></a> <a href="http://<ǰ/">888ŷ</a> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.379.622ib.com/">ɱ격</a></td> <td><a href="http://www.486.399ib.com/509/323/">www.sheng618.com</a></td> <td><a href="http://www.4.8339944.com/">ֳ̩</a></td> <td><a href="http://www.995.fu833.com/">ɱ격ֽ̫ܲ 격</a></td> <td><a href="http://www.771.616ib.com/859/">ɱ격ֱֵ߳</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.415.sw866.com/">ֳ̫</a></td> <td><a href="http://www.640.sw866.com/">ֳ̫ܴϷ</a></td> <td><a href="http://www.065.yinhe628.com/">婽ŵֳ</a></td> <td><a href="http://www.989.yu811.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.481.2268844.com/">Ŷijֳ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.943.8220044.com/">ƼҾ빰ڰԶֳ</a></td> <td><a href="http://www.791.8441155.com/">ֹ˾ֳ</a></td> <td><a href="http://www.923.8775544.com/">˹EBײݼƻȺȫ</a></td> <td><a href="http://www.613.5774433.com/">mg·ֳ</a></td> <td><a href="http://www.937.771ib.com/">Ʊ828ƽ̨¼</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.cao797.com/ygfkxz/">ygС</a></td> <td><a href="http://www.1440066.com/sbzxcz/411/">ũ񲮲</a></td> <td><a href="http://www.ss378.com/">ɱֽ̫</a></td> <td><a href="http://www.380.cao865.com/">ϾϷ</a></td> <td><a href="http://www.922.cao831.com/">񻰹㶫11ѡ5¼</a></td> </tr> </table> </body> </html>